Suleimanova V.R. TEACHING ENGLISH TO ENGINEERING STUDENTS WITH COMMUNICATION AS THE MAIN TYPE OF ACTIVITY

Скачать статью

У статті наведено аналіз досліджень деяких вчених-психологів та педагогів проблеми спілкування та розглядається роль спілкування як діяльності студентів технічних спеціальностей під час вивчення англійської мови.

В статье представлен анализ исследований некоторых ученых-психологов и педагогов проблемы общения и рассматривается роль общения как деятельности студентов технических специальностей при изучении английского языка.

The article deals with the analysis of some psychologists’ and pedagogues’ research of communication and the role of communication as an activity of engineering students while learning English.

 Ключові слова: спілкування, студенти інженерних спеціальностей, технічний університет, засвоєння мови, навички.

Ключевые слова: общение, студенты инженерных специальностей, технический университет, усвоение языка, навыки.

Key words: communication, engineering students, technical university, language acquisition, skills.