Выпуск 30. Экономические науки

Скачать выпуск в четырех разделах.

Содержание выпуска

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 • Абдулгазис В. С. Рынок телекоммуникационных услуг Украины: тенденции развития. Стр. 5
 • Абдуллаев Р. А. Приоритетные направления развития национальной экономики в условиях глобализации. Стр. 10
 • Абдураимова Э. Д. Развитие форм хозяйствования в аграрном секторе Крыма. Стр. 13
 • Аджимет Г. Х. Эволюция концепций регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Стр. 17
 • Барков Я. И. Теоретические аспекты трансформации Украины и ее регионов (на примере АР Крым) на базе режима открытой экономики. Стр. 23
 • Бурлуцький С. В. Домогосподарство в межах системної парадигми. Стр. 29
 • Джаферова С. Е. Сутність підприємництва і його роль в управлінні матеріальними потоковими процесами підприємства. Стр. 34
 • Егорченко Т. И. Подходы к определению структуры топливно-энергетического комплекса региона. Стр. 39
 • Зиятдинова Н. Р. Оценка эффективности функционирования сельского трудового потенциала АР Крым в условиях реформирования аграрного сектора экономики. Стр. 44
 • Майорова Т. В. Іпотека як інструмент формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств. Стр. 46
 • Морева В. В., Іванова В. В. Оцінка потенційної екологічної відповідальності при обґрунтуванні визначення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища. Стр. 51
 • Мусаєв Е. К. Концептуальні підходи до формування механізму управління розвитком АПК. Стр. 54
 • Пивоваров И. А. Современное состояние и перспективы развития отечественных социально-экономических реформ с учетом теории «длинных волн» Н. Д. Кондратьева. Стр. 60
 • Русанов О. М. Організаційний розвиток як інструмент реалізації стратегічних цілей підприємств житлово-комунальної галузі. Стр. 64
 • Рибінцев В. О., Головань О. О. Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності банківських послуг фізичним особам. Стр. 69
 • Смедлаева Э. М. Влияние отдельных факторов на занятость сельского населения. Стр. 73
 • Смітюх О. Ю. Впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України в сучасних умовах. Стр. 78
 • Челебджанова Э. Б. Современные проблемы стимулирования труда в аграрном секторе экономики. Стр. 83

Раздел 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

 • Абдулгазис В. С., Абибуллаева Д. С. Особенности становления и современные тенденции развития ТНК в условиях глобализации экономики. Стр. 88
 • Бузни А. Н. Безопасность Украины в безопасности мира. Стр. 93
 • Ваниева Э. А., Усманова Э. А. Тенденция развития внешнеэкономических связей Автономной Республики Крым со странами Европейского Союза. Стр. 98
 • Джеппарова З. Р., Абдулгазис В. С. Мировые финансовые кризисы в условиях глобализации экономики. Стр. 102
 • Іваненко І. А., Жиленкова К. Є. Принциповий підхід до ділових переговорів із зарубіжними контрагентами. Стр. 106
 • Петрашко Л. П. Вітчизняна модель корпоративної соціальної відповідальності: оцінка формування, становлення та розвитку. Стр. 109
 • Полякова Ю. В., Іваненко І. А. Особливості ділового спілкування з представниками азіатських країн. Стр. 115
 • Сейдаметова З. С., Темненко В. А. Cloudomics: таксономия, модели облачных решений, бизнес-процессы. Стр. 118

Раздел 3. УЧЕТ И АУДИТ

 • Каджаметова Т. Н. Проблема выбора учетной политики предприятия. Стр. 127
 • Саранцев В. Н. Функционирование единого казначейского счета в странах постсоветского пространства. Стр. 131

Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

 • Долгополова А. В. Прогнозирование эффективности механизма управления человеческим капиталом туристической отрасли Крыма. Стр. 136
 • Землячов С. В. Використання збалансованої дивідендної політики на сучасному етапі діяльності комерційними банками. Стр. 140
 • Іваненко І. А., Дубина А. Ю. Особливості міжкультурної психології у ділових стосунках. Стр. 145
 • Іваненко І. А., Стефанова К. В. Психологія ділового спілкування. Стр. 148
 • Стахно Н. Д. Финансовый потенциал и проблемы экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса. Стр. 151
 • Куніцин С. В. Оцінка туристичної привабливості територій та об’єктів природно-рекреаційної сфери. Стр. 155
 • Падерин А. В., Османов И. Х. Роль корпоративного уровня управления в достижении эффективности. Стр. 163

Также можно скачать выпуск одним файлом выпуск №30.